GoalGain

Personlig træning hos GoalGain

Følgende tekst handler om:

Hvad hjælper vi dig med?
Misinformation
Motivation og vane
Klientcentreret tankegang
Ergonomi
Inspiration

Hvad hjælper vi dig med?

Den personlige træner fra GoalGain kan hjælpe dig med at nå dit mål. Et mål som du selv har bestemt.
Derudover kan den personlige træner hjælpe dig med at overkomme barriere undervejs og give dig værktøjer til selv at kunne mestre de udfordringer, du vil blive mødt med undervejs.
En stor del af arbejdet som personlig træner hos GoalGain består også i at motivere dig og på det område, har vi især ry for at være dygtige. Vi arbejder nemlig ud fra dig og dine interesser og ikke ud fra vores egne.

Misinformation

Der er mange veje til et vægttab, men der er ingen grund til at gå omveje, og der er et hav af misinformation på markedet.

Man kan hurtigt finde information om, at et vægttab er en kompliceret proces i forhold til det fysiologiske så som mad og drikke og motionsformer. Den ene information er uenig med den anden og vice versa.

Men det er ikke kompliceret rent fysiologisk. Her er et vægttab enkelt. Forbrænd mere end hvad du indtager, så taber du dig.

Motivation og vane

Den vægtbærende del i en vægttabsproces tror vi hos GoalGain mere på er psykologisk og pædagogisk betinget. Derfor lægger vores fokus især på motivation og via motivation skabe en vane snarere end en pligt. Der er forskel. Pligter er oftest sure (negativ følelse). En vane er noget, som man ikke tænker nærmere over (neutral følelse), medmindre den pludseligt er helt uoverkommelig.

En vane skabes ikke bare. For at noget kan blive en vane for dig må der først have været sket en forandring. Og den forandring skal du have haft indflydelse på. Den skal også have været meningsfuld for dig. Ikke for din personlige træner. Men for dig selv. Argumentet er, at det er svært at gøre noget til en vane, hvis det er surt for én hver gang, fordi man bliver negativ af det, og så stopper man netop op og tænker nærmere over det. Er det virkeligt noget, jeg gider det her?

Det er ikke meningen. Derfor skal forandringen være let og overskuelig for dig, for så tænker du til sidst ikke over, hvad du egentlig gør.

Klientcentreret

Motivation og vane er derfor vigtige fokusområder hos din personlige træner fra GoalGain. En personlig træner fra GoalGain arbejder ud fra en klientcentreret tilgang, hvilket betyder, at du skal have indflydelse, og du skal selv bestemme, hvad der virker for dig. Din personlige træner må så, efter bedste evne, give dig de værktøjer som du trives bedst med.

Det er et udbredt problem, at mange personlige trænere såvel som andre, der måske i god gerning vil hjælpe, i virkeligheden tager mere udgangspunkt i dem selv end i personen, som de vil hjælpe. Fx en personlig træner der tror, at han eller hun ved, hvordan man hjælper en person, der har det skidt, fordi han eller hun gør ting, som virker for sig selv i lignende situation. Med andre ord udadprojicerer sin egen virkelighed.

Hos GoalGain tror vi på, at vi kan hjælpe dig bedst ved simpelthen at lytte til dig snarere end at komme med råd og vejledning. Hvad vil du have hjælp til, og hvordan ønsker du, at vi skal hjælpe dig? Dette er tankegangen hos en personlig træner fra GoalGain.

Vi har selvfølgelig skabt et koncept, som vi arbejder ud fra, men du arbejder under fleksible rammer. Dvs. at du har muligheder for selv at bestemme. Det kan fx være øvelser, som du foretrækker.

Det klientcentrerede fokusområde er derfor også et område, som vi mener, at vi differentierer os på og øger vores værdi over for dig som klient.

Ergonomi

Din personlige træner fra GoalGain vil selvfølgelig guide dig i forhold til ergonomi, når du udfører øvelserne, så du minimerer risikoen for skader og får mere effekt af øvelsen.

Inspiration

Personlige trænere fra GoalGain er passionerede omkring konceptet om træning i naturen, og denne passion har ført til en kreativ tankegang i forhold til valg af øvelser. Den personlige træner kender mange øvelser, og vi håber derigennem at kunne inspirere dig.

Hvad hjælper din personlige træner dig med?