GoalGain

Motivation til vægttab

Gode råd til vægttab

Gode råd til vægttab 

Ofte ved vi godt, hvad der skal til for at tabe os. Forbrænd flere kalorier end hvad du indtager. Spis sundt. Dyrk motion.
Men én ting er at kende til det rent fysiologiske. En anden ting er at fokusere på psykologien bag vægttabet.

Denne artikel, der hedder motivation til vægttab, vil komme ind på 3 psykologiske områder, som du med fordel kan koncentrere dig om i forhold til dit mål om et vægttab samt vedligeholdelse.

Artiklen, gode råd til vægttab ,  refererer til forskningsforsøget: A motivation-focused weight loss maintenance program is an effective alternative to a skill-based approach.

Dette forsøg, der understreger de gode råd til vægttab,  fulgte 274 mennesker i 18 måneder for at se, hvordan de tabte sig og vedligeholdt deres vægttab. 2 grupper med kun lidt indbyrdes forskel arbejdede med de 3 psykologiske faktorer (omtales nedenfor), og kontrolgruppen modtog kun et trænings- og diætprogram.

Resultatet var, at de 2 grupper der arbejdede med de psykologiske faktorer, opnåede et vægttab på 8 kg på 6 mdr. Kontrolgruppen tabte sig i samme periode 1,45 kg.
Efter 18 måneder var kontrolgruppen tilbage til udgangspunktet. De havde taget de 1,45 kg på igen. De 2 andre grupper havde taget 3 kg på og endte derfor ud med et vægttab på 5 kg. Konklusionen på studiet er, at hvis du kan styrke de 3 psykologiske faktorer, så vil du tabe dig hurtigere og bedre kunne vedligeholde dit vægttab.

De gode råd til vægttab  handler om 3 psykologiske faktorer:

1. Følelse af mening og forudsigelighed igennem en vision
2. Følelse af selvkontrol
3. Tilfredshedsfølelse og accept undervejs

Gode råd til vægttab 

1.
Meningen og forudsigeligheden kommer igennem din vision. En vision er en fremtidig forestilling. Denne vision SKAL hænge sammen med dine indre værdier, ellers vil vægttabet og vedligeholdelsen ikke lykkes.
Dine indre værdier er en stabil følelse du har i forhold til, hvad du finder rigtigt og forkert i forhold til dig selv. Det kan fx være, at du har en værdi, der hedder familieliv, personlig frihed eller karriere.

I alt hvad du gør, - også dit initiativ til dit vægttab, - så skal handlingen være i overensstemmelse med dine værdier, fordi det giver mening for dig på et dybere plan. Lær de gode råd til vægttab udenad. Når tingene giver mening, er vi motiverede og går i den retning, der er rigtig for os, men det sker kun, hvis der er overensstemmelse. Ellers kommer du på vildspor. Sæt dig derfor ned og sig til dig selv; hvorfor vil jeg tabe mig 15 kg? Hvis grunden er, at du vil have mere energi til dine børn og familie, og det er din værdi, så er grunden rigtig, og så er det bare med at klø på. Derimod hvis grunden er, at din kæreste synes, at du er blevet for tyk, så er grunden forkert. Du har ikke en indre værdi, der hedder, at det er essentielt for dig, at din kæreste kan lide dit udseende. Det kan være vigtigt for dig, men det er ikke dybt nok til at være en værdi.

I de gode råd til vægttab er det meningen, at du skal skabe meningen og forudsigeligheden igennem en klar vision. Lav evt. en brainstorm, hvor du relaterer forandringen ved at tabe de 15 kg til dine indre værdier. Denne vision er som din klippe i processen. Når det bliver hårdt, når impulserne forsøger at trække dig i 117 andre retninger, skal visionen redde dig. Visionen om, at når du er 15 kg lettere, så kan du leve et liv i større overensstemmelse med dine indre værdier = Du vil opnå større livskvalitet. Lad derfor ikke impulserne styre dig i andre retninger! Mange folk med vedvarende succes har først skabt sig en vision, og den vision hænger med garanti sammen med deres indre værdier. Ellers ville de have smidt håndklædet i ringen for længst. Hvem kan arbejde hårdt mod noget i længere tid, hvis ikke det hænger sammen med det, der på et dybere plan i virkeligheden er det vigtigste i ens liv? Derfor. Hvorfor er dit vægttab vigtigt?

2.
Selvkontrol: Viljestyrken til at holde sig til sin vision bunder i selvkontrol, som er evnen til at modstå at blive tilfredsstillet her og nu mod at få en større tilfredsstillelse senere. Oparbejd selvkontrol. Mangel på selvkontrol kan være roden til meget ondt. Se fx alkoholikere og narkomaner, der i virkeligheden ønsker at stoppe deres misbrug, men alligevel konstant lader impulserne overvinde selvkontrollen med det resultat, at de synkere dybere og til sidst finder dem selv dybt ulykkelige. 

Dette var blot et eksempel.

Det er ikke nødvendigt at være selvkontrollerende på alle områder. Kun på områder hvor du skal stå fast. Områderne der handler om dine værdier.

Så hvordan opbygger du selvkontrol?

Jeg kan starte med at sige, at vi er mest selvkontrollerede, når vi er i balance og har det godt med os selv. Ligeså snart vi er kede af det eller på anden måde stresset, bliver vi mindre selvkontrollerede og mere impulsstyrede.

Og vi bliver kede af det og stressede, når vi ikke accepterer vores situation, men samtidigt ikke har kræfter til at ændre den, eller at vi indser, at situationen ikke kan ændre sig, så hurtigt, som vi ønsker. Fx at dit vægttab ikke går hurtigere. Således kan du sige, at selvkontrol lettere kan holdes, hvis du lærer at acceptere din situation og finder tilfredshed i den. 
Hvis vægttabet ikke går så hurtigt, som du ønsker, så er dit stærkeste våben, tålmodighed. Og tålmodigheden udspringer fra accept af situationen. Lær at accepter, at situationen er under kontrol, selvom den ændrer sig i langsommere tempo, end hvad du ønsker.

Accept reducerer din impulstrang til hurtig tilfredshed, for desto mere du accepterer din situation her og nu, desto mere tilfredshed vil du opnå i dette øjeblik, og så bliver det pludseligt ikke nødvendigt at få en hurtig tilfredshedsfølelse i form af andre midler. Accepter derfor, at det fx er hårdt i dag. Meget hårdt, men at det ikke bliver hårdere, end det er nu. Hvis du kan klare det nu, så kan du let klare det i morgen og i overmorgen. På den måde vil du oparbejde tilfredshed med situationen, og så accepteres den lettere. Find tilfredshed ved, at du er på rette kurs, og at du for hver dag der går, øger din livskvalitet igennem motion og sund kost, fordi det hænger sammen med dine indre værdier. For hver en udfordring du overvinder, opbygger du en lille smule mere viljestyrke. Til sidst bliver du en urokkelig klippe der står fast på, at du vil tabe dig og vedligeholde dette vægttab til fordel for øget livskvalitet grundlagt på dine indre værdier.

Strategier til at opretholde selvkontrollen og undgå impulsstyring 
Du må godt opbygge en form for arrogance over for mad, som du ved ikke er godt for dig. Tænk fx hvordan den mad overhovedet kan være dig værdig. Du er bedre end at indtage det, der ikke er godt for dig.
Du kan også vende din tanker i hovedet. Du bilder dig måske ind, at det usunde vil give dig tilfredsstillelse, fordi det smager godt, men hvad med tanken om, at det vil gøre dig oppustet, give dig mindre energi, lagre sig som fedt og fylde din krop med ulækre kemikalier, som overhovedet ikke bidrager til noget godt for dig, og som slet ikke harmonerer med dine indre værdier?
En anden strategi er at acceptere, at du ikke kan dække dit behov lige nu. Derfor må du lave noget andet, som måske også kan gøre dig glad. Det kan være at se noget, der interesserer dig i fjernsynet. Eller bedre endnu. At mødes med nogle mennesker du godt kan li.

3.

Opnå tilfredshed og accept undervejs og accepter at et vægttab tager tid
Når du roser dig selv for at gøre det godt, så gør du det lettere for dig selv at styrke din selvkontrol og holde dig til din vision. Dels fordi at når du roser dig selv, så får du en slags tilfredsstillelse her og nu, hvilket reducerer din impulstrang til at få den på andre måder. Vær stolt af dig selv. Ros dig på kreative områder. For eksempel: Du er en viljefast natur. Alting går bedre end, hvad du havde turde håbe på takket være dig selv. Du har virkeligt være stærk denne gang, og faktisk nu hvor du tænker over det, så er det ikke en gang en udfordring mere. Du er udfordringen overlegen efterhånden, og du bliver stærkere! Tænk disse tanker. Du holder dig på den måde mere til din vision ved at rose dig selv for at være på rette vej. Du må også sande, at en vægttabsproces er én af de hårdeste udfordringer i verden. Kan du klare den, kan du klare, hvad som helst og det mener jeg fuldt ud. At tabe sig og holde sit vægttab er for den viljestærke og selvkontrollerede type. Du er i det hele taget af sej natur, at du giver dig i kast med processen, fordi du ved, at den hænger sammen med dine indre værdier, og dem kæmper du for. Det er stærkt. Meget stærkt!